Privacy statement

20-06-2022

Naast dat we onze gasten goed verzorgen met heerlijk eten en wijnen vinden wij het ook belangrijk dat wij jullie gegevens zorgvuldig bewaren en zorgvuldig met jullie privacy omgaan. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij dat doen, welke gegevens wij verzamelen en hoe wij ze beschermen en gebruiken. Als je verder vragen hebt, of je wil weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met ons via hallo@dematroosenhetmeisje.nl

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?
Direct van jou –
Als je ons een e-mail stuurt met een vraag, een reservering online maakt via onze website en reserveringssysteem of een cadeaubon koopt verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Jouw naam, datum van de reservering, tijd van reservering, aantal gasten, e-mailadres, telefoonnummer, allergenen en overige opmerkingen (zoals een verjaardag of andere speciale gelegenheid).
 • Jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres voor verzending cadeaubonnen.
 • Financiële gegevens voor als er op factuur afgerekend wordt, zouden dan nog adres- en betalingsgegevens (zoals pinbetaling of Mastercard, Visa, Amex) omvatten.

Via eigen website –
Voor onder andere de verbetering van onze website gebruiken wij cookies en google analytics om te zien of alle links nog werken en wie er allemaal op onze website zitten. Voor meer over cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid.

Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?
De Matroos en het Meisje kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst na bijvoorbeeld het maken van een reservering.
 • Voor verzending van aangeschafte cadeaubonnen.
 • Een wettelijke plicht om bijvoorbeeld financiële administratie op orde te hebben.
 • Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om bijvoorbeeld e-mails te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen van reserveringen.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden via de e-mail.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden. Zo zullen nadat je etentje heeft plaatsgevonden de gegevens voor de reservering verwijderd worden. Maar bijvoorbeeld gegevens zoals personeelsdossiers of financiële gegevens van betalingen op facturen worden langer bewaard vanwege wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Matroos en het Meisje neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou.

Delen van persoonsgegevens door De Matroos en het Meisje met derden
We delen je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tevens verplicht de verwerkersovereenkomst deze partijen om de door ons ter beschikking gestelde gegevens niet voor andere doeleinden of op andere manieren te gebruiken dan in de overeenkomst is afgesproken.

De derden
Wij maken gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken namens De Matroos en het Meisje met wie elk verwerkersovereenkomsten afgesloten zijn zoals de diensten van Reserveren.restaurant, Google, Microsoft, WordPress en Mollie.

De technische en organisatorische maatregelen die wij gebruiken
De Matroos en het Meisje doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig. Zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via hallo@dematroosenhetmeisje.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer de website of werkwijze verandert, zijn wij in sommige gevallen genoodzaakt om ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen via bijvoorbeeld de mail.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Je hebt altijd het recht om:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
 • Het laten corrigeren van fouten.
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
 • Intrekken van toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat wij zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Verstuur nooit zomaar je legitimatie zonder het afdekken van je pasfoto en BSN-nummer.

Vragen of feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid of over de cookies, kan je contact met ons opnemen via e-mailadres hallo@dematroosenhetmeisje.nl

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitspersoongegevens.nl lees je hoe je een klacht moet indienen.

Cookiebeleid De Matroos en het Meisje
Als je rondkijkt op de website van De Matroos en het Meisje worden er “cookies” geplaatst. Deze cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Er zijn verschillende soorten cookies: functionele, analytische en tracking cookies. Een lijst van alle cookies die wij plaatsen kan je vinden in ons cookies-overzicht. Hieronder in het kort een uitleg over de verschillende soorten cookies.

Functionele cookies
Dit zijn de cookies die nodig zijn om de website goed te laten draaien. De Matroos en het Meisje hebben de volgende functionele cookies op de website.

 • _icl_visitor_lang_js / functioneel cookie dat vertelt in welke taal de browser ingesteld staat. / bewaard voor 1 dag
 • wpml_browser_redirect_test / functioneel cookie dat de browser terugstuurt in de juiste taal. / bewaard voor 1 jaar

Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt om te kunnen begrijpen op welke manier de website wordt gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers en om de website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. De Matroos en het Meisje maakt gebruik van de volgende analytische cookies.

 • _ga / analytisch cookie van google analytics. / bewaard voor 1 jaar
 • _gid / analytisch cookie van google analytics om tussen gebruikers van de website te kunnen onderscheiden. / bewaard voor 1 jaar

Tracking cookies
Tracking cookies zijn cookies van onder andere derde partijen die volgen op welke andere websites je nog meer zit. Hiermee kunnen deze partijen zien welke interesses je hebt en je gerichte aanbiedingen geven. Er worden geen tracking cookies geplaatst op De Matroos en het Meisje.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden (chrome, internet explorer, firefox en safari). Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.